Author Archives: DNC Lawyers

Quy định liên quan đối với trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC DƯỚI 30 NGÀY Theo quy định của pháp luật, một trong các điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phải có Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận không thuộc diện […]

Sử dụng Giấy phép lao động đã cấp để chứng minh kinh nghiệm khi nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động

SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỂ CHỨNG MINH KINH NGHIỆM KHI NỘP HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Ngày 09 tháng 09 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ- CP về Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ Kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid – 10 (“Nghị quyết 105“) […]

Miễn lệ phí môn bài 01 năm đầu với doanh nghiệp thành lập mới

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Cụ thể, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể cần lưu ý một số điểm mới như sau: Miễn […]

Phạt Chủ đầu tư đến 01 tỷ nếu chậm nộp hồ sơ làm Giấy chứng nhận cho người mua nhà

Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó: Trong thời hạn 50 ngày kể từ thời điểm bàn giao căn hộ cho người mua thì chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua trừ […]

Đấu thầu vốn góp Nhà nước chọn nhà đầu tư 5 dự án PPP cao tốc Bắc – Nam

Ngày 15/7/2020, Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ mời thầu của 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, từ ngày 16 – 20/7/2020, các ban Quản lý dự án sẽ tiến hành thông báo mời thầu đến các nhà […]