Sử dụng Giấy phép lao động đã cấp để chứng minh kinh nghiệm khi nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động

SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỂ CHỨNG MINH KINH NGHIỆM KHI NỘP HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Ngày 09 tháng 09 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ- CP về Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ Kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid – 10 (“Nghị quyết 105“)

Theo nội dung tại điểm a.4 Mục 3 Nghị quyết 105, Chính phủ cho phép sử dụng Giấy phép lao động đã cấp để chứng minh kinh nghiệm cho chuyên gia và lao động kỹ thuật.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 374/SLĐTBXH – VLATLĐ (“Công văn“) hướng dẫn việc áp dụng và thực hiện Nghị quyết 105. Theo nội dung Công văn, từ ngày 01/01/2023, người sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài để làm việc bắt buộc phải cung cấp đầy hồ sơ cho từng vị trí, chức danh công việc theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Việc sử dụng Giấy phép lao động đã cấp để chứng minh kinh nghiệm sẽ ngưng áp dụng cho đến khi pháp luật có sự điều chỉnh, thay đổi.

Do đó, người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài cần theo dõi, hiểu rõ quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài.

DNC Law Firm là Công ty Luật có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng sẽ có thể hỗ trợ Quý Khách hàng tìm ra những phương án tối ưu, những giải pháp hiệu quả để giải quyết những bất cập và khó khăn của Quý Khách hàng liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài.