Những điểm cần lưu ý đối với người nước ngoài liên quan đến việc tạm trú, xuất nhập, nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2023

Từ ngày 15/08/2023, Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và Thông tư số 22/2023/TT-BCA của Bộ Công an, sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực.

Trong đó nhiều quy định, chính sách và điểm mới quan trọng cần được người nước ngoài, các cá nhân, tổ chức bảo lãnh và quản lý người nước ngoài phải lưu ý và thực hiện, cụ thể:

  • Nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày;
  • Thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần;
  • Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật;
  • Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú;
  • Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú.

Những sửa đổi, bổ sung trên nhằm đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư đồng thời giúp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kiểm soát việc sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài của các cơ quan, tổ chức và cá nhân chặt chẽ hơn.

Trên đây là cập nhật những quy định mới nhất liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy định, trình tự, thủ tục bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, cư trú hợp pháp tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

DNC mong rằng sẽ có cơ hội được hỗ trợ, đồng hàng cùng Quý khách hàng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *