Quản lý doanh nghiệp bao gồm hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Về cơ bản, quản lý doanh nghiệp là sự liên kết với một loạt mối quan hệ giữa ban giám đốc, hội đồng quản trị, các cổ đông, thành viên và các bên có quyền lợi liên quan khác trong một doanh nghiệp. Thông qua đó, doanh nghiệp định hướng được các mục tiêu của doanh nghiệp và có kế hoạch theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đó trong nội bộ doanh nghiệp.

Quản lý doanh nghiệp cũng lập ra các nguyên tắc nhằm đạt được mục tiêu của công ty, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch thực hiện, quy trình kiểm soát nội bộ cho đến việc đo lường hiệu quả và việc công bố thông tin công ty.

DNC cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho khách hàng về quản lý doanh nghiệp, cụ thể hơn là hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật để phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, vi phạm hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, từ đó danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ.

Các dịch vụ hiện cung cấp:

 • Tư vấn lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu, quy mô, ngành nghề hoạt động dự kiến…. ( các loại hình doanh nghiệp Quý Khách hàng có thể lựa chọn: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh; Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần) ngay từ khi Quý Khách hàng có ý định thành lập doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ Quý Khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: Điều lệ công ty, Đề nghị đăng ký kinh doanh; Sổ đăng ký cổ đông hoặc thành viên góp vốn, ….
 • Tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có), …
 • Tư vấn và làm các thủ tục về chuyển đổi hình thức sở hữu, chia, tách, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn và làm các thủ tục thành lập các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn và xây dựng quy chế hình thành và hoạt động của Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trong khu vực ngoài quốc doanh;
 • Tư vấn về lộ trình để các Công ty cổ phần tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
 • Tư vấn và hoàn thiện thủ tục để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, bao gồm các quy chế chủ yếu như:

 • Quy chế về tổ chức bộ máy và quan hệ điều hành;
 • Quy chế về quản lý nhân sự và chính sách tiền lương;
 • Quy chế về quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán doanh nghiệp;
 • Quy chế về quản lý các hoạt động kinh doanh;
 • Quy chế về quản lý hành chính và bảo mật thông tin;
 • Quy chế về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu, tư vấn về quy trình bảo hộ thương hiệu, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp…

 

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

  HỖ TRỢ NHANH

  Giờ làm việc (GTM +7)

  8h 00 - 18h 00 hàng ngày

  Email: all@dnclegal.com

  Dịch vụ về Doanh Nghiệp