Sử dụng lao động nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động khi có nhu cầu sử dụng người nước ngoài phải tiến hành xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và giải trình đến cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động hoặc thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động,…

Tuy nhiên, theo điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, trong vài trường hợp thì người sử dụng lao động không cần phải thực hiện việc xác định nhu cầu sử dụng người nước ngoài, cụ thể:

 1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 4. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 5. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
 6. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 7. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 8. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.
 9. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
 10. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 11. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Mặc dù các đối tượng nêu trên không phải thực hiện thủ tục giải trình xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài nhưng cũng cần phải thực hiện thủ tục cần thiết dựa trên hồ sơ, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật lao động,

Để đảm bảo sử dụng người lao động nước ngoài thuộc các trường hợp đặc biệt trên đúng với mục đích của doanh nghiệp, quy định pháp luật hoặc Quý khách hàng cần có thêm thông tin, hiểu hơn các quy định của pháp luật xin vui lòng liên hệ với DNC Law Firm. DNC mong rằng sẽ có cơ hội được hỗ trợ, đồng hàng cùng Quý doanh nghiệp./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *