Author Archives: Danh Nguyen

Cập nhật thông tin pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài

Theo Nghị định 152/2020/NĐ – CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2023/NĐ- CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ Lao động […]

Các vấn đề bất cập liên quan đến hệ quả do việc sử dụng các Giấy phép lao động do Sở Lao động cấp chưa đúng thẩm quyền

Việc thi hành Nghị định 152/2020/NĐ – CP đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt các vấn đề liên quan đến thẩm quyền cấp Giấy phép lao động đối với các Ngân hàng trong phạm vi cả nước. Các vấn […]

Cập nhật thông tin pháp luật về lao động

Ngày 18/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP (“NĐ 70”) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (“NĐ 152”) của Chính phủ quy định về người lao động (“NLĐ”) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc […]

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2023 liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 14 tháng 08 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 127/NQ- CP quy định về việc cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và Nghị quyết 128/NQ-CP quy định về thời hạn tạm trú đối với các quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. […]

Những điểm cần lưu ý đối với người nước ngoài liên quan đến việc tạm trú, xuất nhập, nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2023

Từ ngày 15/08/2023, Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và Thông tư số 22/2023/TT-BCA của Bộ Công an, […]

Sử dụng lao động nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động khi có nhu cầu sử dụng người nước ngoài phải tiến hành xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và giải trình đến cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao […]

Quy định mới về cấp và quản lý thẻ doanh nhân APEC

Ngày 12/04/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (“Thẻ ABTC” hay “Thẻ APEC”). Nhìn chung, Quyết định này cơ bản kế thừa những […]

Quy định về hồ sơ xin cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (hay còn gọi là thẻ ABTC hay thẻ APEC) được cấp cho doanh nhân để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích […]

Quy định về việc Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động khi sử dụng giấy phép lao động hết hiệu lực sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, […]

Chế độ BHXH đối với lao đông nước ngoài từ 01/01/2021

Căn cứ vào Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 126/NQ-CP, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, có hai sự thay đổi nổi bật mà Quý doanh nghiệp cần lưu ý: Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ bắt đầu […]