Category Archives: Pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2023 liên quan đến việc xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 14 tháng 08 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 127/NQ- CP quy định về việc cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và Nghị quyết 128/NQ-CP quy định về thời hạn tạm trú đối với các quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. […]

Những điểm cần lưu ý đối với người nước ngoài liên quan đến việc tạm trú, xuất nhập, nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2023

Từ ngày 15/08/2023, Luật số 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và Thông tư số 22/2023/TT-BCA của Bộ Công an, […]

Quy định mới về cấp và quản lý thẻ doanh nhân APEC

Ngày 12/04/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (“Thẻ ABTC” hay “Thẻ APEC”). Nhìn chung, Quyết định này cơ bản kế thừa những […]

Quy định về hồ sơ xin cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (hay còn gọi là thẻ ABTC hay thẻ APEC) được cấp cho doanh nhân để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích […]