Tại một số doanh nghiệp, chi phí lao động chiếm phần lớn tổng chi phí, có thể lên đến 50% tổng chi phí nhưng thường không được ưu tiên quản lý so với các tài sản khác của doanh nghiệp.

Đối với người lao động, những vấn đề có khả năng phát sinh trong mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động bao gồm thực hiện hợp đồng lao động, bố trí việc làm, trả lương, thưởng, kỷ luật, điều động, chấm dứt hợp đồng lao động sẽ luôn ảnh hưởng quyết định tiếp tục gắn bó với tổ chức hay sẽ có những hành vi chống lại chính tổ chức đó.

DNC luôn dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn lao động, tham gia vào phát triển và áp dụng các nguyên tắc của luật lao động tại Việt Nam, đi đầu trong các cuộc đàm phán, thương lượng, tham gia vào giải quyết các tranh chấp ở các cấp tòa án ở Việt Nam.

Các Luật sư, chuyên gia về lĩnh vực lao động của DNC có bề dày kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán, hợp đồng và giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Các dịch vụ hiện cung cấp:

 • Tư vấn mọi vấn đề về pháp luật lao động và các luật liên quan;
 • Tư vấn cơ cấu, sắp xếp lại lao động;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn khởi kiện vụ án lao động;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, người lao động;
 • Đại diện cho doanh nghiệp, người lao động tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động.

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

  HỖ TRỢ NHANH

  Giờ làm việc (GTM +7)

  8h 00 - 18h 00 hàng ngày

  Email: all@dnclegal.com

  Dịch vụ về Doanh Nghiệp