Ngoài tư vấn đầu tư trong nước, DNC còn cung cấp dịch vụ đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Lào, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác bao gồm các dịch vụ chính sau đây:

 • Đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các tài liệu của Quý Khách hàng trước khi đầu tư ra nước ngoài;
 • Tìm hiểu các các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp trên cơ sở tham vấn với các luật sư cộng sự tại các nước sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc và tiến hành giải quyết vụ việc cho Quý Khách hàng;
 • Cùng với Luật sư cộng sự tại các quốc gia tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp tại một số quốc gia;
 • Thực hiện xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

  HỖ TRỢ NHANH

  Giờ làm việc (GTM +7)

  8h 00 - 18h 00 hàng ngày

  Email: all@dnclegal.com

  Dịch vụ về Đầu tư