Quy định liên quan đối với trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC DƯỚI 30 NGÀY

Theo quy định của pháp luật, một trong các điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là phải có Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (“Miễn giấy phép lao động”) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây là quy định bắt buộc phải tuân theo đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu (“Doanh nghiệp”) có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài có nhu cầu làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ, việc người nước ngoài vào làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm, pháp luật cho phép người sử dụng lao động nước ngoài không phải tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động hoặc thủ tục xin Miễn giấy phép lao động.

Để hiểu và áp dụng đúng những quy định trên Doanh nghiệp cần lưu ý:

Thứ nhất, người nước ngoài chỉ vào làm việc tại một trong bốn vị trí Nhà quản lý; Giám đốc điều hành; Chuyên gia hoặc Lao động kỹ thuật;

Thứ hai, thời hạn làm việc tối đa cho mỗi lần dưới 30 ngày và tối đa 03 lần trong một năm;

Thứ ba, đối với trường hợp người lao động làm việc trong Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thì cần phải chứng minh thông qua thư cử/ biệt phái/ điều động do Doanh nghiệp tại nước ngoài cấp;

Thứ tư, phải thực hiện thủ tục báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Nếu Quý doanh nghiệp cần biết thêm thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục, vui lòng liên hệ DNC Law Firm.

DNC mong rằng sẽ có cơ hội được hỗ trợ, đồng hàng cùng Quý doanh nghiệp./.