Quy định mới về cấp và quản lý thẻ doanh nhân APEC

Ngày 12/04/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/07/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (“Thẻ ABTC” hay “Thẻ APEC”).

Nhìn chung, Quyết định này cơ bản kế thừa những quy định của Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg (sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg) nhưng nhiều nội dung được quy định chi tiết, đầy đủ hơn đồng thời bổ sung một số nội dung mới phù hợp với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Bổ sung hình thức thẻ ABTC điện tử, có giá trị pháp lý giống với thẻ ABTC cứng;
  • Quy định cụ thể điều kiện được xem xét cấp thẻ ABTC đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ và cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc;
  • Phân công cụ thể thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép sử dụng thẻ ABTC;
  • Sửa đổi mở rộng đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC;
  • Bổ sung thành phần hồ sơ, quy định cụ thể thời gian xem xét giải quyết cho phép sử dụng thẻ ABTC;

DNC LAW FIRM NHẬN ĐỊNH RẰNG

Những điều chỉnh mới trong trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ mặc dù có sự cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn so với quy định trước đây. Tuy nhiên, Quyết định vẫn có nhiều nội dung cần được hướng dẫn áp dụng và tương lai có thể tạo ra những khó khăn, vướng mắt trong thực tiễn áp dụng tại từng địa phương.

DNC LAW FIRM luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang đến Quý doanh nghiệp dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *