Category Archives: Cập nhật pháp luật về bất động sản

Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực tháng 01/2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Một số điểm đáng chú ý trong Luật mới như sau: Bổ sung một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp […]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. Một số điểm mới được liệt kê như sau: Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) Từ ngày […]

Phạt Chủ đầu tư đến 01 tỷ nếu chậm nộp hồ sơ làm Giấy chứng nhận cho người mua nhà

Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó: Trong thời hạn 50 ngày kể từ thời điểm bàn giao căn hộ cho người mua thì chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua trừ […]