Category Archives: Các dự án đang kêu gọi đầu tư

Luật Doanh nghiệp số 59/2020 có hiệu lực tháng 01/2021

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Một số điểm đáng chú ý trong Luật mới như sau: Bổ sung một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp […]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. Một số điểm mới được liệt kê như sau: Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) Từ ngày […]

Đấu thầu vốn góp Nhà nước chọn nhà đầu tư 5 dự án PPP cao tốc Bắc – Nam

Ngày 15/7/2020, Bộ GTVT đã phê duyệt hồ sơ mời thầu của 5 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, từ ngày 16 – 20/7/2020, các ban Quản lý dự án sẽ tiến hành thông báo mời thầu đến các nhà […]