Chế độ BHXH đối với người lao đông nước ngoài từ ngày 1/1/2021

Căn cứ vào Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 126/NQ-CP, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, có hai sự thay đổi nổi bật mà Quý doanh nghiệp cần lưu ý:

Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ bắt đầu đóng thêm 14% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động nước ngoài nếu người lao động đó đáp ứng đủ các yêu cầu sau: (i) có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; (ii) có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam và (iii) không thuộc các trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, nhằm thực hiện chính sách chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 nên tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ liên tục thay đổi trong năm 2022, tùy theo: mốc thời gian áp dụng, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam hay sử dụng lao động nước ngoài.

Các quy định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực pháp luật từ 01/01/2022

DNC nhận thấy rằng:

Quý doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài cần lưu ý:

Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài có thể được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam, bao gồm: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất (bổ sung thêm chế độ hưu trí và tử tuất). Điều này sẽ phát sinh các nghĩa vụ mới đối với doanh nghiệp như nghĩa vụ tài chính, thực hiện trình tự, thủ tục với cơ quan có thẩm quyền…

Đồng thời, sự thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ dẫn đến sự thay đổi về thang lương, bảng lương… Do đó, doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh để thực hiện nghĩa vụ tài chính phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và chính doanh nghiệp.

Nếu Quý doanh nghiệp cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ DNC Law Firm. DNC mong rằng sẽ có cơ hội tiếp tục hỗ trợ Quý doanh nghiệp trong những hoạt động kinh doanh sắp tới!

 Chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *